mail@pmkolomna.ru

Telefony: +7 (496) 613-82-89

+7 (496) 613-85-43

Nam zaufali

Nasza stosunkowo niewielka, aczkolwiek rzutka załoga jednakowo odnosi się zarówno do wielkich, jak i drobnych Klientów. Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości produkcji.

Zakład posiada wystarczające powierzchnie produkcyjne, urządzenia i maszyny, a także zasoby siły roboczej aby zajmować się produkcją seryjną i wypracowywać nowe rodzaje wyrobów. Nieprzerwanie rozwijamy bazę materiałowo-techniczną Zakładu w celu zaspokajania wzrastających potrzeb naszych Klientów w zakresie skomplikowanej produkcji, a także zmniejszania pracochłonności i materiałochłonności i poziomu wybrakowanej produkcji.

Dołączenie się Państwa do grona naszych Klientów bardzo nas ucieszy!