mail@pmkolomna.ru

Telefony: +7 (496) 613-82-89

+7 (496) 613-85-43

O Zakładach

ООО Kołomienski Zakład Metalurgii Proszkowej powstały w 2002 roku. Dogodna lokalizacja i bliska współpraca z klientami pozwoliły nam w ciągu dość krótkiego czasu zając wysokie miejsce pośród producentów wyrobów proszkowych Federacji Rosyjskiej.

Części, które my produkujemy są wykorzystywane w krajowych silnikach samochodów osobowych i ciężąrowych, w silnikach lokomotyw, urządzaeniach zaporowych iurządzeniach sanitarnych, podnośnikach i windach, wagonach i w ogóle w przymyśle maszynowym, urządzeniach hamulcowych lokomotyw, wagonów i w innych gałeziach gospodarki narodowej.

Nasza stosunkowo niewielka, aczkolwiek rzutka załoga jednakowo odnosi się zarówno do wielkich, jak i drobnych Klientów. Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości produkcji.

Zakład posiada wystarczające powierzchnie produkcyjne, urządzenia i maszyny, a także zasoby siły roboczej aby zajmować się produkcją seryjną i wypracowywać nowe rodzaje wyrobów. Nieprzerwanie rozwijamy bazę materiałowo-techniczną Zakładu w celu zaspokajania wzrastających potrzeb naszych Klientów w zakresie skomplikowanej produkcji, a także zmniejszania pracochłonności i materiałochłonności i poziomu wybrakowanej produkcji.

Obecnie krajowy przemysł przeżywa niełatwe czasy, jednakże w warunkach ograniczeń finansowych i zmniejszającego się wolumenu produkcji w kraju my pracujemy nad nowymi produktami, które, mamy nadzieję, pozwolą naszym Klientom uzystać znaczne oszczędności w związku z ich wdrożeniem i podwyższyć jakość ich własnych wyrobów.

Dołączenie się Państwa do grona naszych Klientów bardzo nas ucieszy!