mail@pmkolomna.ru

Telefony: +7 (496) 613-82-89

+7 (496) 613-85-43

PROJEKTOWANIE
Konstruowanie
oprzyrządowania
Modelowanie
części
Badania
 
Badania

Przy opracowywaniu nowego produktu uwzględniane są wszelkie znane warunki jego działania, (eksploatacji), analizuje się ogólnoświatowe doświadczenie i życzenia Klienta.

 
Modelowanie części

Obejmuje stworzenie trójwymiarowego modelu produktu, co pozwala lepiej zrozumieć jego charakterystyki i podebrać optymalną technologię produkcji.

 
Konstruowanie oprzyrządowania

Wykonuje się po zuygodnieniu rysunku technicznego z Klientem.