mail@pmkolomna.ru

Telefony: +7 (496) 613-82-89

+7 (496) 613-85-43

JAKOŚĆ
Polityka w sferze jakości

Naszym strategicznym celem jest utrzymanie statusu Zakładu jako niezawodnego dostawcy wyrobów z proszków metali dla przedsiębiorstw zajmujących się montażem samochodów i innych odbiorców. Naszym najważniejszym zasobem są nasi Klienci, nasz personel, nasi dostawcy, firmy posiadający należyte maszyny i urządzenia, infrastruktura, dokumentacja konstruktorska i technologiczna, а także zgromadzona informacja, wiedza i doświadczenie naszych pracowników. Główny cel ООО KZPM w sferze jakości to produkcja jakościowo konkurencyjnych wyrobów odpowiadających wymogom naszych Klientów i dającej naszemu Zakładowi stabilną sytuację finansową. Aby osiągnąć ów cel w Zakładzie jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie ze standardem GOST R ISO 9001 i ISO 9001 i zasada podporządkowania się wymogom naszych Klientów.

Zadane cele są realizowane na drodze rozwiązywania nastepujących zadań:

 • przestrzegania prawodawstwa i innych obowiązzujących wymogów;
 • stosowania wypracowanego rozsądnego podejścia uwzględniającego możliwe ryzyka w zarządzaniu produkcji i samych procesów produkcyjnych; nieustanne współdziałanie z Klientami w formie analizy ich wymogów i ich oceny zadowolenia z naszej produkcji;
 • stworzenia efektywnego systemu oceny, wyszukiwania i rozwoju dostawców na zasadzie wzajemnych korzyści i nieprzerwanego doskonalenia, planowania i zapewnienia właściwej jakości produkcji na podstawie używania metod APQP, РРАР SPC, FMEA, MSA zgodnie z wymogami standardu IATF 16949;
 • poszukiwania rozwiązań technologicznych w celu podwyższenia stabilności i możliwości już wykonywanych procesów produkcyjnych;
 • systematycznego szkolenia pracowników, stworzenia warunków sprzyjających ich zaangażowaniu w proces nieustannego podwyższenia jakości produkowanych wyrobów;
 • przestrzegania zobowiązań wynikających z umów, wykonywanie dostaw i wdrażanie nowej produkcji dokładnie w określonym czasie, indywidualne i wnikliwe podejście do wszelkich zlecen naszych Klientów;
 • indywidualne obarczenie odpowiedzialnością za jakość swojej pracy każdego pracownika, a także za doskonalenie swoich metod pracy. W celu wykonania postawionych zadań wyższe kierownictwo ООО KZPM* zobowiązuje się do:
 • zapewnienia osiągnięcia przez system zarządzania jakością wyznaczonych rezultatów;
 • systematycznego analizowania system zarządzania jakością, wspomagania w podwyższaniu jego rezultatywności i efektywności procesów produkcyjnych: wspomagania stosowania wypracowanego rozsądnego podejścia, a także rozwijania współzawodnictwa wśród pracowników, zapewnienia niezbędnych zasobów, zwiększania odpowiedzialności i praw załogi Zakładu;
Обеспечение качества продукции

Cenimy sobie naszych Klientów i dążymy do tego, aby dawać im wyroby o najwyższej jakości. W celu osiągnięcia tego zadania nasz Zakład wykorzystuje najnowocześniejsze metody w ramach systemu zarządzania jakością produkcji. Proces zapewnienia należytej jakości produkcji obejmuje:

 • zorientowanie się na użytkownika,
 • zaangażowanie się całego personelu na wszystkich etapach produkcji i zarządzania,
 • jednolitość koncepcji stawiania sobie zadań i ich osiągania,
 • stosowanie statystycznych metod zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • dążenie do wyjawiania słabych ogniw i ryzyka na etapie opracowywania i projektowania nowych produktów i ich usuwanie z pomocą efektywnych metod rozwiązywania takich problemów.
Certyfikaty
Certyfikaty

System zarządzania jakością był sprawdzony na zgodność z wymogami międzynarodowego standardu ISO 9001:2008 i GOST ISO 9001-2011.